Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie,

zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o wydłużeniu okresu zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty do 24.05.2020r., od 27 kwietnia 2020 r. do 24 maja 2020 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie nadal prowadzone będzie nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie od 16 do 18 czerwca br.
Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.
 
Iwona Pałka
Dyrektor ZSS im. UNICEF
 
Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie,

zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o wydłużeniu okresu zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty przynajmniej do 26.04.2020r., po zakończeniu przerwy świątecznej, od 15 do 26 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie nadal prowadzone będzie nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Podjęto też decyzję w sprawie przesunięcia terminu egzaminów ósmoklasisty. Najprawdopodobniej terminy te zostaną wyznaczone w drugiej połowie czerwca. Informacja o terminach ma zostać przekazana z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem.


Iwona Pałka
Dyrektor ZSS im. UNICEF
 
 
Ważne informacje dla Uczniów i Rodziców.

Szanowni Rodzice,

zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o czasowym ograniczeniu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie prowadzone będzie nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Nauczanie zdalne to nowe wyzwanie, któremu musimy sprostać. Dołożymy starań, aby w ścisłej współpracy z Państwem zorganizować i prowadzić go w sposób zindywidualizowany oraz dostosowany do potrzeb i możliwości Naszych Uczniów, z uwzględnieniem przede wszystkim możliwości psychofizycznych dzieci, zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz Państwa oczekiwań.


Wychowawcy i Nauczyciele Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Szkoły Branżowej I Stopnia, ORW oraz prowadzący nauczania indywidualne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i wczesne wspomagania rozwoju dziecka przekażą Państwu informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.


Liczymy na Państwa zrozumienie oraz współpracę w realizacji zadań Szkoły. Zachowajmy spokój i rozwagę, aby w tych nowych warunkach nauki zapewnić poczucie bezpieczeństwa Państwa Dzieciom, a naszym Uczniom. Pamiętajcie Państwo, że możecie liczyć na wsparcie i pomoc z naszej strony.
 
W zakładce "Dla Rodziców" znajdziecie Państwo informacje dotyczące wsparcia psychologczno – pedagogicznego dla uczniów i rodziców.
 

Drodzy Uczniowie,
Wasze zdrowie i zdrowie Waszych najbliższych  jest teraz najważniejsze. Z tego względu będziemy uczyć się trochę inaczej niż dotychczas. Ale to nie przeszkodzi Wam w utrwalaniu, ćwiczeniu i zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności. Będziecie to przecież robili z Waszymi Nauczycielami, na których pomoc i wsparcie zawsze możecie liczyć. Wiem, że potraficie zmobilizować się do pracy i dacie sobie radę z czekającymi na Was zadaniami.
 
Trzymam za Was kciuki i życzę powodzenia!
 
Iwona Pałka
Dyrektor Zespołu Szkół im. UNICEF

 
 
Ważne!
W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Zespół Szkół im. UNICEF w Rzeszowie nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny oraz e-mailowy.
adres mailowy: sekretariat@zss.resman.pl
numer telefonu: 17 748 3170

 
 
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół im. UNICEF informuje, że w naszej Szkole realizowane są zalecenia Ministra Edukacji Narodowej zawarte w rekomendacjach ogłoszonych na stronie MEN. Państwu  Rodzicom i Opiekunom na bieżąco będą przekazywane informacje napływające w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa SARS CoV-2.

Przydatne linki:

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa –  tiny.cc/Rekomendacje
Główny Inspektorat Sanitarny – tiny.cc/Apel_GIS.
Ministerstwo Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie
; infolinia: 800 190 590 (całodobowo)
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie - https://wsse.rzeszow.pl/; tel.: (17) 852 21 11

 

 

 
 
 

 
 
Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą
Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78