Zmiana organizacji pracy w ZSS im. UNICEF w Rzeszowie.

W dniach 30.11.2020 r. - 3.01.2021 r.:
1. Szkoła Podstawowa - klasy 4-8 (z wyłączeniem oddziałów z AUTYZMEM - z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
4GS/5ES,5FS/6BS,7DS)


  2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy (z wyłączeniem oddziałów z AUTYZMEM - z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
1EG/2EG, 2HG/3FZ),

   3. Szkoła Branżowa I Stopnia,

pracują w systemie ZDALNYM.

Zajęcia NI oraz zajęcia ZRW NI realizowane są również w systemie ZDALNYM.

W TRYBIE STACJONARNYM PRACUJE PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASY 1-3,
oddziały Szkoły Podstawowej 4-8 z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym z AUTYZMEM: 4GS/5ES, 5FS/6BS, 7DS; oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy z AUTYZMEM: 1EG/2EG, 2HG/3FZ,
oraz ORW, Wczesne Wspomaganie Rozwoju-za zgodą rodziców.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ważne!
W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Zespół Szkół im. UNICEF w Rzeszowie nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny oraz e-mailowy.
adres mailowy: sekretariat@zss.resman.pl
numer telefonu: 17 748 3170

 
 
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół im. UNICEF informuje, że w naszej Szkole realizowane są zalecenia Ministra Edukacji Narodowej zawarte w rekomendacjach ogłoszonych na stronie MEN. Państwu  Rodzicom i Opiekunom na bieżąco będą przekazywane informacje napływające w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa SARS CoV-2.

Przydatne linki:

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa –  tiny.cc/Rekomendacje
Główny Inspektorat Sanitarny – tiny.cc/Apel_GIS.
Ministerstwo Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie
; infolinia: 800 190 590 (całodobowo)
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie - https://wsse.rzeszow.pl/; tel.: (17) 852 21 11

 

 

 

 
 
 
 
 
Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą
Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78