W dniu 22 marca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach obył się XXVI Wojewódzki konkurs wiedzy Przyrodniczo Ekologicznej ,,Narodzie - pomóż przyrodzie!”. Konkurs obejmował część pisemną - indywidualną oraz część praktyczną – zespołową, przebiegającą pod hasłem ,,Ekologiczny wianek wielkanocny". Komisja konkursowa po podsumowaniu punktów z testu wiedzy oraz zadania praktycznego przyznała reprezentacji ZSS im. UNICEF, miejsce III .
Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do udziału w konkursie.
 
narodzie pomóż przyrodzie 1
narodzie pomóż przyrodzie 2