Zestaw Podręczników na rok szkolny 2023/2024.

 Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!
Dokonując zakupu podręczników dla uczniów Szkoły Branżowej lub Szkoły Przysposabiającej do Pracy, proszę pamiętać o konieczności odebrania od sprzedawcy imiennych faktur (na ucznia).
Uczniowie Szkoły Podstawowej nie zakupują podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Będą one wypożyczane z biblioteki szkolnej.Szkolny zestaw podręczników- I etap edukacyjny SP dla uczniów z niep. intel. w st. lekkim

Szkolny zestaw podręczników- II etap edukacyjny SP dla uczniów z niep. intel. w st. lekkim

Szkolny zestaw podręczników- SP dla uczniów z niep. intel. w st umiarkowanym i znacznym

Szkolny Zestaw Podręczników- Szkoła Przysposabiajaca do Pracy

Szkoła Branżowa- klasa I hotelarz

Szkoła Branżowa- klasa I kucharz

Szkoła Branżowa- klasa I ogrodnik

Szkoła Branżowa- klasa I stolarz

Szkoła Branżowa- klasa II hotelarz

Szkoła Branżowa- klasa II kucharz

Szkoła Branżowa- klasa II ogrodnik

Szkoła Branżowa- klasa II stolarz

Szkoła Branżowa- klasa III hotelarz

Szkoła Branżowa- klasa III kucharz

Szkoła Branżowa- klasa III ogrodnik

Szkoła Branżowa- klasa III stolarz