Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!
Dokonując zakupu podręczników dla uczniów Szkoły Branżowej lub Szkoły Przysposabiającej do Pracy, proszę pamiętać o konieczności odebrania od sprzedawcy imiennych faktur (na ucznia).
Uczniowie Szkoły Podstawowej nie zakupują podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Będą one wypożyczane z biblioteki szkolnej.Szkolny zestaw podręczników- I etap edukacyjny SP dla uczniów z niep. intel. w st. lekkim

Szkolny zestaw podręczników- II etap edukacyjny SP dla uczniów z niep. intel. w st. lekkim

Szkolny Zestaw Podręczników na rok 2022-2023- SPDP

Szkolny zestaw podręczników- SP dla uczniów z niep. intel. w st umiarkowanym i znacznym

Szkoła Branżowa- klasa I as ogrodnik po szkole podstawowej

Szkoła Branżowa- klasa I bs hotelarz po szkole podstawowej

Szkoła Branżowa- klasa I cs kucharz po szkole podstawowej

Szkoła Branżowa- klasa I ds stolarz po szkole podstawowej

Szkoła Branżowa- klasa II as ogrodnik po szkole podstawowej

Szkoła Branżowa- klasa II bs hotelarz po szkole podstawowej

Szkoła Branżowa- klasa II cs i II ks kucharz po szkole podstawowej

Szkoła Branżowa- klasa III as ogrodnik po gimnazjum

Szkoła Branżowa- klasa III bs hotelarz po szkole podstawowej

Szkoła Branżowa- klasa III cg kucharz po gimnazjum

Szkoła Branżowa- klasa III cg ogrodnik po gimnazjum

Szkoła Branżowa- klasa III cs kucharz po szkole podstawowej

Szkoła Branżowa- klasa III cs stolarz po szkole podstawowej