Trochę historii

     Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nieprzetarty Szlak powstał w marcu 1958 roku. Drużyny Nieprzetartego Szlaku działają w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Odznaką „NS” jest wschodzące słoneczko. Harcerze „NS” są pełnoprawnymi członkami Związku Harcerstwa Polskiego, noszą te same mundury, zdobywają sprawności i stopnie, starają się realizować ten sam program i zadania, co harcerze działający w innych drużynach.

     6 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Słoneczniki” działa w naszej szkole od września 2010 roku. Założycielkami drużyny były Anna Kurowska i Magdalena Borkowska obecnie Wojnowska. Drużyna liczyła wówczas 8 harcerek. W 2012 r. harcerze otrzymali najpierw chusty i pierścienie a później mundury. Od powstania drużyny jej skład stale zmieniał się bowiem wraz z ukończeniem szkoły harcerze opuszczali również naszą drużynę.  Pozostało wiele wspomnień, wspólnych działań, zbiórek, zlotów.

Harcerze biorą udział w różnorodnych akcjach i działaniach.  A oto niektóre z nich:

- udział w cyklicznej  Akcji Bohateron, która polega na wysyłaniu kartek do Powstańców Warszawskich    

 - udział w akcjach charytatywnych:  zbiórka odzieży, w ramach Akcji Ubrania do Oddania ( uzyskane w ten sposób pieniądze zostały przekazane na potrzeby Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci oraz Wiosek Dziecięcych), zbiórka książek dla Domów Dziecka i szkół przyszpitalnych, zbiórka artykułów dla uchodźców z Ukrainy, harcerze koordynują również zbiórkę nakrętek na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci  

- od kilku lat organizują w szkole zbiórkę zniczy na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie

- co roku przekazują Betlejemskie Światło Pokoju dyrekcji i społeczności naszej szkoły a w miarę możliwości również znajdującym się w pobliżu szkoły ŚDS, WTZ i parafiom

- wykonują kartki świąteczne dla dzieci z hospicjum

- opiekują się grobami zmarłych harcerzy, zapalają znicze pod Pomnikiem Zesłanych na Sybir

- biorą udział w akcjach ekologicznych: Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”,  posadzili również na terenie szkoły drzewo

- organizują harcerskie Mikołajki

- biorą udział w obchodach Dnia Myśli Braterskiej

- uczestniczą w zlotach Drużyn Nieprzetartego Szlaku, uroczystościach hufcowych, grach terenowych  i wycieczkach

Mamy również założoną grupę w aplikacji Teams i możemy również spotykać się online.

                          

                                                                                                                        Czuwaj

Grębów 11

 

Grębów 22

 

Grębów 33

 

Grębów 44

 

wigilia111

 

harcerze2