CENY POSIŁKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ im. UNICEF w Rzeszowie
OD 1.09.2022 

SZKOŁA PODSTAWOWA I PONADPODSTAWOWA
ZUPA + II DANIE – 6,00 ZŁ.
 

PRZEDSZKOLE
ŚNIADANIE + OBIAD – 7,00 ZŁ.
 
 Opłaty za żywienie zbierane będą w sekretariacie szkoły od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.

 Opłaty można dokonywać również na konto bankowe:

BANK PKO BP SA
14 1020 4391 0000 6902 0187 6986

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca którego dotyczy płatność.

Przypominamy, że odpisy dokonywane będą w przypadku zgłoszenia nieobecności ucznia dzień wcześniej do godz. 11:00.