Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022: 

Prezydium Rady Rodziców 

Przewodniczący: Stanisław Skiba 

Zastępca Przewodniczącego: Agnieszka Synoś 

Skarbnik: Maciej Kraczkowski 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

Dariusz Malec 

Jadwiga Kolek 

Ewa Krawczyk 

Kontakt:  

Rada Rodziców przy ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF 

ul. Ofiar Katynia 1 

35-209 Rzeszów