Ważne dokumenty
 

 

 
Podanie o przyjęcie do wczesnego wspomagania rozwoju
 PDF

 DOC

 
Podanie o przyjęcie na indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 PDF

 DOC

 
Podanie o przyjęcie do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
 PDF

 DOC

 
Karta zapisu do świetlicy szkolnej 

 PDF

 DOC

 
Podanie o przyjęcie do przedszkola

 PDF

 DOC

 
 
Podanie o objęcie nauczaniem indywidualnym

 PDF

 DOC

 
 
 
 
Podanie o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2023 - 2024

DOC

 
 
Podanie o przyjęcie do wczesnego wspomagania rozwoju 2023 - 2024

DOC

 

Podanie o przyjęcie na indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 2023 - 2024

DOC

 
 
Podanie o przyjęcie do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 2023 - 2024

DOC

 
 

Karta zapisu do świetlicy szkolnej  2023 - 2024

DOC

 
 

Podanie o przyjęcie do przedszkola 2023 - 2024
 

DOC

 
 
 

Podanie o objęcie nauczaniem indywidualnym 2023 - 2024
 

DOC