Sensoplastyka

Sensoplastyka (plastyka sensoryczna) jest uwrażliwiającą terapią sensoryczną mającą na celu stymulowanie zmysłów w procesie zabawy
z wykorzystaniem różnorodnych kolorów, faktur, konsystencji, a nawet smaków. Wszystkie materiały wykorzystywane w prowadzeniu zajęć są bezpieczne, zazwyczaj także jadalne. Używa się między innymi mąki, makaronów, ryżu, mleka, barwników spożywczych, plastrów owoców, ugotowanej owsianki, kleiku, kaszy, cukru, soli itp. Dodatkowe atrakcje zajęć stanowią eksperymenty z mieszaniem barwników, tworzenie prac plastycznych z użyciem pachnących farb z naturalnych składników, malowanie palcami itp.

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji intra – interpersonalnych, rozwój sensomotoryczny i emocjonalno – poznawczy, wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni, rozwój dużej i małej motoryki, pogłębianie kontaktu emocjonalnego i budowanie poczucia bezpieczeństwa, budzenie ciekawości poznawczej, doskonalenie umiejętności współpracy i kształtowanie kreatywności.

U dzieci z problemami z nadwrażliwością pokarmową, dotykową, węchową, oraz z zaburzeniami neurorozwojowymi – zajęcia sensoplastyczne wspomagają obniżanie nasilenia występowania w/w zaburzeń.

3
IMG-0544
2
1 2 3