Muzykoterapia

Muzykoterapia oparta jest na leczniczym działaniu dźwięku i muzyki na psychikę i organizm dziecka. Zajęcia muzykoterapeutyczne prowadzą do korekcji zaburzonych funkcji, stymulacji rozwoju w warunkach ograniczonego dostępu do bodźców, usunięcia napięć psychofizycznych i dostarczenia korzystnych doświadczeń społecznych.

Podczas zajęć muzykoterapeutycznych wykorzystywane są gry, zabawy, ćwiczenia muzyczne i wybrane fragmenty utworów przeznaczonych do słuchania. Dobór materiału związany jest z aktualnym nastrojem, emocjami, potrzebami uczniów.

Efektem końcowym oddziaływań jest poprawa samopoczucia, nastroju, usunięcie lęku, odreagowanie napięcia, pobudzenie wyobraźni, poprawa relacji
z członkami grupy. 
Terapia poprzez muzykę ma również na celu rozwijać wrodzone zdolności artystyczne dzieci i młodzieży.

2
muzykoterapia (1)
1
muzykoterapia (2)
4
1 2 3 4 5