Artetrapia

Arteterapia to działanie bazujące na dwóch równoważnych elementach: sztuce (twórczości) i terapii. Działania te mogą polegać zarówno na odbiorze dorobku twórczego innych jak i samodzielnym wytwarzaniu dzieł.

Funkcją terapii jest stwarzanie możliwości wypowiedzi przy pomocy środków artystycznych, obniżanie lub wzmacnianie napięcia mięśniowego, rozwijanie ekspresji twórczej.

Głównym celem zajęć jest:
• relaksacja, odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji,
• wzrost zdolności percepcyjno – poznawczych, emocjonalno - społecznych, uzewnętrznianie przeżyć i doznań, usprawnianie ruchowe, manualne,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
• stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych,
• relaksacja i podnoszenie poziomu samoakceptacji.

Każdy uczeń może być włączony do terapii i korzystać z niej na własnym poziomie. Wytwory tej działalności nie podlegają ocenom wartości estetycznej. Uczestnik zajęć ma możliwość wyrażania swoich potrzeb, emocji, odreagowywać i relaksować się, a także przeżywać radość w trakcie odbioru i tworzenia sztuki. Działania twórcze pomagają uczniom w pokonywaniu trudności, rozwijają mowę i komunikację, umożliwiają poznawanie zasad i norm życia społecznego.

3
2
IMG-5997
1 2 3