Stolarz.
Stolarz to zawód z dużą przyszłością, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość rozwoju. Rosnący popyt na drewno i materiały drewnopochodne powoduje wzrost produkcji w sektorze drzewnym, co za tym idzie wzrost zatrudnienia w branży stolarskiej. Rozwój budownictwa mieszkaniowego powoduje duże zapotrzebowanie na nowe meble kuchenne, pokojowe i łazienkowe. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani na rynku pracy, cieszą się oni znajomością nowych technologii, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w branży stolarskiej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: DRM.04 Wytwarzanie wyrobów
z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:

• wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
• wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
• wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Stolarz znajdzie zatrudnienie w:
• małych, średnich i dużych zakładach stolarskich,
• zakładach produkcji mebli,
• zakładach produkcji tworzyw drzewnych,
• zakładach przemysłu drzewnego (tartaki),
• możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia praktyczne odbywają się w stolarni znajdującej się na terenie szkoły. Pracownia wyposażona jest
w podstawowe narzędzia ręczne i obrabiarki, wykorzystywane w przemyśle drzewnym.

Wymagane dokumenty:
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
• zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• podanie, życiorys i dwa zdjęcia.

DSC04571
DSC04562
DSC04572
1
Previous Next
1 2 3 4