Ogrodnik.
Praca w zawodzie ogrodnik polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno na świeżym powietrzu jak

i w obiektach zamkniętych, a także na utrzymaniu terenów zieleni. Ogrodnik może również być producentem warzyw, owoców, kwiatów, grzybów jadalnych uprawianych w szklarni lub w gruncie. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej, życia w warunkach współczesnego świata oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Umiejętności te mogą być także wykorzystane w codziennym funkcjonowaniu osób posiadających gospodarstwo lub działkę.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: ORG.05 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie ogrodnik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:
• wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw ogrodniczych i sprzedażą produktów ogrodniczych,
• zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, wykonywania dekoracji roślinnych.

Miejscem pracy ogrodnika najczęściej są:
• ogrodnicze przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe zajmujące się uprawą warzyw, roślin sadowniczych
  i ozdobnych,

• gospodarstwa ogrodnicze ekologiczne,
• gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni,
• punkty sprzedaży materiału szkółkarskiego, sklepy ogrodnicze,
• własne indywidualne gospodarstwa ogrodnicze.

Zalety pracy w zawodzie ogrodnik:
• praca mało stresująca, zdrowa dla organizmu,
• wymagająca ruchu praca na świeżym powietrzu,
• praca bliskim kontakcie z przyrodą, naturą,
• praca w spokojnym trybie - promująca tryb życia „slow life”,
• praca blisko natury czyli uniknięcie spędzania kilkunastu godzin w klimatyzowanym pomieszczeniu,
  bez elektronicznego szkodliwego smogu,

• praca pozwalająca na samorealizację i dająca satysfakcję z efektów.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia dydaktyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie ogrodnik odbywają się w pracowni ogrodniczej oraz na działce dydaktycznej i szklarni na terenie Zespołu Szkół im. UNCEF w Rzeszowie.

ogrodnik (1)
ogrodnik (2)
1 2