Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej .
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej to zawód przeznaczony dla uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kierunek kształcenia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do potwierdzenia kwalifikacji, umożliwia opanowanie wielu umiejętności przydatnych w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do prac pomocniczych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości,
• wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
• wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości,
• wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
• wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu hotelarskiego.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej znajdzie zatrudnienie w:
• obiektach hotelarskich różnego typu,
• zakładach gastronomicznych,
• firmach zajmujących się utrzymaniem porządku w różnych instytucjach
• firmach zajmujących się utrzymaniem zieleni.

hotelarz2
hotelarz3
hotelarz
hotelarz2
1 2 3 4