W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy 4AS realizowali zadania określone w  III Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Podróże po Polsce’’.

Celem projektu było  poznanie tradycji i kultury różnych części Polski, promowanie własnego regionu, kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej, rozbudzenie w młodzieży wrażliwości na piękno różnych regionów Polski oraz zainteresowanie uczniów kulturą i tradycją kraju.

Cele te były  osiągane  poprzez realizację czterech zadań z następujących dziedzin: kulinaria, muzyka, teatr, fotografia, plastyka i technika. Tematy  zadań zostały określone w tabeli poniżej.

CEL

ZAKRES TEMATYCZNY

TEMAT

popularyzowanie regionalnych zabaw słowno-muzycznych

muzyka, teatr

Zabawa regionalna

Popularyzowanie oryginalnej architektury, zabudowy regionu

technika, fotografia

Zabytek mojego regionu

popularyzowanie produktów regionalnych

kulinaria

Produkt regionalny w kuchni

popularyzacja technik związanych z regionem

plastyka, technika

Regionalna ozdoba świąteczna

Regulaminy poszczególnych zadań  oraz zdjęcia wykonanych prac są dostępne na stronie projektu:

www.projektpodrozepopolsce.blogspot.com

Zadanie 1

Zadanie pierwsze polegało na wykonaniu regionalnej ozdoby świątecznej. Uczniowie klasy 4AS wykonali ,,podłaźniczkę’’.„Podłaźniczka” – „sadko” - Zwyczaj ubierania choinki na terenie podkarpackich wsi upowszechnił się dopiero po I wojnie światowej, a nawet w latach 50 XX wieku. Wcześniej zamiast choinki wieszano u powały chaty wierzchołek jodły zawieszony czubkiem do dołu. U Pogórzan nazywany był „podłaźniczką”, a w okolicach Rzeszowa „sadkiem”. Ozdabiano taką jodłę tzw. „światami” czyli ozdobami robionymi z opłatka oraz ozdobami ze słomy. „Światy” wprowadzały pokój i harmonię w domach, a słomiane ozdoby urodzaj. „Sadko” było także przystrajane jabłkami, orzechami czy też ozdobami z papieru.

 podłażniczka 1

 

Zadanie 2

Zadanie drugie  polegało na wykonaniu produktu regionalnego w kuchni. Uczniowie przygotowali proziaki.

proziaki1

 

 

Zadanie 3

Kolejny etap realizacji zadania był możliwy dzięki ciężkiej pracy uczniów kl. 4 AS oraz 4 BS.  Ich wytrwałość, sumienność i zaangażowanie umożliwiły nam podróż w czasie... cofnęliśmy się o jakieś sto lat i przenieśliśmy do malowniczej wioski Żołyni koło Łańcuta. Tam właśnie, co roku, 12 marca organizowane było święto szkolne - Gregoły. Domy odwiedzali chłopcy przebrani za biskupa, księdza i Grzegorza. Ich zadanie polegało na zachęcaniu gospodarzy, przy pomocy słowno-muzycznej zabawy, do zapisywania i wysyłania dzieci do szkoły.

Składamy serdeczne podziękowania paniom: Iwonie Pałce, Annie Kurowskiej i Katarzynie Surowiec za pomoc w realizacji zadania oraz:

- Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, za możliwość realizacji nagrania na terenie skansenu.

-  Muzeum Etnograficznemu -  oddziałowi Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, za wypożyczenie strojów ludowych.

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej pracy.

Link do filmu

https://www.dropbox.com/s/7vv8w3uqdh5yxl9/Wersja%20rozszerzona_Grego%C5%82y_Rzesz%C3%B3w_2023.mp4?dl=0

 

Zadanie 4

Czwarte zadanie w konkursie polegało na  wykonaniu pracy przestrzennej przedstawiającej zabytek lub charakterystyczną architekturę regionu. Uczniowie wykonali makietę Zamku Lubomirskich w Rzeszowie.

Zamek Lubomirskich jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych rzeszowskich zabytków oraz przepiękną wizytówką naszego miasta. Pierwszą rezydencję obronną wybudował na przełomie XVI i XVII w. Mikołaj Spytek Ligęza. Rozbudowali ją kolejni właściciele miasta - Lubomirscy. Dzięki nim właśnie zamek przybrał formę czworoboku z dziedzińcem pośrodku i wieżą bramną. Zamek otoczono kamiennymi fortyfikacjami i fosą. Obecny kształt zamku zawdzięczamy Austriakom. Po przejęciu zamku od Lubomirskich urządzili w nim sąd i więzienie.  W tym czasie zamek był w bardzo złym stanie, a dodatkowo ten stan został pogorszony przez pożar. Zaborcy pod koniec XIX w. postanowili ratować podupadającą budowlę. Zamku nie udało się ocalić. Zburzono stary zostawiając tylko fundamenty i wieżę... i wybudowano nowy. Dzięki temu rzeszowski zamek liczy sobie tylko niecałe sto dwadzieścia lat.

makieta

Uczniowie bardzo ciężko pracowali przy realizacji każdego zadania. Opłacało się! Drużyna Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF zajęła I miejsce w III Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Podróże po Polsce”.

PODRÓZE PO POLSCE FINAŁ