piekna nasza polska cala 2 1 1W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła rozpoczęła realizację Międzynarodowego Programu Edukacyjnego
pt. „Piękna Nasza Polska Cała”.


Głównym celem podejmowanych działań w ramach projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.
Cele szczegółowe projektu:
a) poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski,
b) poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych
c) wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem
d) integracja placówek edukacyjnych z całej Polski.

Uczniowie przez cały rok szkolny będą podejmować szereg działań tematycznych zgodnych z założeniem programu, rozwijając swoje umiejętności i pasje.

wiecej o projekcie na wideo