Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF
Tekst Ujednolicony uchwalony
Uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w związku z wystąpieniem Covid 19.

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF obowiązują procedury zapewniania bezpieczeństwa.
 
 
 
 
 
Przepisy końcowe

1.    Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, rodzica/prawnego opiekuna a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
2.    Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia
1 września 2020 r. do czasu odwołania
.
 
- DOKUMENTY RODO 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie; adres: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów, tel. 17 748 31 70; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, powołany został Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Bodziony e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)


RODO: Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu (pobierz)


RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracownika (pobierz)


RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla ucznia, rodzica/opiekuna prawnego (pobierz)


RODO: Klauzula informacyjna Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka (pobierz)


RODO: Klauzula informacyjna Konkursy/turnieje (pobierz)

-  SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW: