„Mam skarpetki nie do pary.
Powiesz pewnie: NIE DO WIARY!
Lecz nie wszystkie życia dary
Muszą siebie łączyć w pary!”
~ Paulina Mistal~

W ramach innowacji pedagogicznych „ Z kulturą za pan brat” oraz „Każdy inny -wszyscy równi” 21 marca, jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u Osób z Zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21 parze. 
Tego dnia zwanego również Dniem Kolorowej Skarpetki uczniowie oraz nauczyciele założyli do szkoły dwie różne, niepasujące do siebie pary skarpetek. Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z Osobami z Zespołem Downa. Jako wyraz akceptacji, tolerancji, wrażliwości i szacunku. 
W Światowym Dniu Osób z Zespołem Downa uczniowie pokazali, że różni ich tak niewiele- tylko jeden dodatkowy, niepasujący chromosom – tak jak dodatkowa, niepasująca skarpetka. 
 
dzień kolorowej skarpetki 1
dzień kolorowej skarpetki 2
 
dzień kolorowej skarpetki 3
dzień kolorowej skarpetki 4
dzień kolorowej skarpetki 5