Główne działania podjęte do realizacji w ramach projektu to podniesienie świadomości ekologicznej beneficjentów poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki ekologicznej wraz z grą terenową oraz przeprowadzenie licznych ekologicznych działań edukacyjnych:
• Akcja ekologiczna w terenie – „Sprzątamy las” - w Nadleśnictwie Głogów,
• Akcja ekologiczna – podczas obchodów Dnia Ziemi prezentacja przez uczniów Szkoły Branżowej wykonanych przez siebie wytworów prac i pokazanie społeczności szkolnej sposobów upcyklingu;
• Szereg zajęć z Edukacji Ekologicznej przeprowadzonych przez nauczycieli ogrodnictwa: „Co to są elektroodpady?”, „Zero waste”, „Las w szkle”, „Ekotorby”, Symbole i znaki ekologiczne”, „Dajemy odpadom drugie życie”;
• Zajęcia prowadzone przez pracownika EKOSKOP na temat: „Jak długo rozkładają się odpady w środowisku? ”;
• Wycieczka do MPGK Rzeszów – pokazanie dzieciom i młodzieży celowości segregacji odpadów;
• Założenie edukacyjnej ścieżki ekologicznej obok budynku szkoły (montaż paneli ogrodzeniowych oraz utwardzonego chodnika);
• Obsadzenie roślinnością ścieżki edukacyjnej przez nauczycieli ogrodnictwa i młodzież Szkoły Branżowej;
• Zakup i montaż na ścieżce ekologicznej tablic edukacyjnych i informacyjnych ;
• Zakupienie i ustawienie na terenie edukacyjnej ścieżki kompostownika;
• Opracowanie i wykonanie przez młodzież Szkoły Branżowej zawodu ogrodnik ekologicznej gry terenowej „Segreguję śmieci - nie wrzucam jak leci”, umieszczenie gry na ścieżce edukacyjnej;
• Zakupienie i ustawienie przy wyjściu na edukacyjną ścieżkę stacji segregacji odpadów.

wfośigw plakat 011