Hortiterapia

Hortiterapia - to jedna z form terapii uzupełniających tradycyjne metody terapii i rewalidacji, prowadzona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami oraz ze spektrum autyzmu. To terapia wykorzystująca rośliny i pracę w ogrodzie w celu poprawy zdrowia fizycznego
i psychicznego. 
Miejscem działań terapeutycznych jest ogród sensoryczny, zaprojektowany tak, aby różnorodność roślin, bogactwo kolorów, kształtów, struktur, zapachów, obecność owadów i ptaków przyciągała uwagę uczniów. Dzięki szerokiej gamie odpowiednio dobranych roślin i wyposażenia uczniowie mogą doświadczać wielu zmysłowych wrażeń dotykowych, słuchowych, zapachowych oraz smakowych.

Ogrodnicze zajęcia terapeutyczne koncentrują się na:
• aktywnej pracy z roślinami (siew, sadzenie, pikowanie, podlewanie , podcinanie, rozmnażanie roślin, wysiewanie, zbieranie warzyw i owoców, prace pielęgnacyjne, projektowanie ogrodu czy szklarni, planowanie pracy w ogrodzie, kompozycje roślinne),
• biernym korzystaniu z ogrodu (obserwacja natury za pomocą wszystkich zmysłów, spacer, aktywność fizyczna, doznania sensoryczne, widok ogrodu).

Kontakt 
z przyrodą jest ułatwiony także dla osób niepełnosprawnych, na przykład dla uczniów na wózkach inwalidzkich. Uczestnicy hortiterapii mogą spacerować lub przebywać w miejscach otoczonych roślinnością. Efekty działania hortiterapii: stymulacja ośrodkowego układu nerwowego, rozwój narządów zmysłu, zwiększenie sprawności, poprawa koordynacji ruchowej, obniżenie poziomu stresu, napięcia i agresji, zwiększenie poczucia własnej wartości, nauka samodzielności, poprawa pamięci i koncentracji, rozwój kreatywności, wzmocnienie chęci do działania, wykształcenie poczucia odpowiedzialności i umiejętności pracy.

20210623_092307_Easy-Resize.com
20210627_210610_Easy-Resize.com
20210627_210834_Easy-Resize.com
20220328_082515_Easy-Resize.com
1 2 3 4