gieldapracy13 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tego dnia na
całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest
promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej
realizacji tych praw. Osoby z niepełnosprawnościami nie różnią się
od innych, mają takie same potrzeby, pragnienia, aspiracje,
wrażliwość, a także wewnętrzną siłę do kierowania swoim życiem.
Dla osoby z niepełnosprawnością praca jest szansą na realizację
działań o charakterze zawodowym i społecznym. Praca daje nam
korzyści materialne, dzięki czemu możemy opłacać rachunki i robić
zakupy, daje poczucie niezależności finansowej. Dzięki temu, że
pracujemy, stale podnosimy swoją wiedzę, rozwijamy się. Praca to
również ludzie. Na co dzień spotykamy się z naszymi
współpracownikami, spędzamy razem dużo czasu, nierzadko spotykamy
się również nieformalnie poza miejscem pracy. W związku z tym
nierzadko w miejscu pracy rodzą się prawdziwe przyjaźnie, które
trwają latami.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON oraz
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych postanowiły w
dniu 1.12.2022 r. zorganizować giełdę pracy dla osób z
niepełnosprawnościami. Poszukiwanie wymarzonej pracy, a z drugiej
strony wyszukanie odpowiedniego kandydata na wolne stanowisko pracy, to
niełatwy i często czasochłonny proces. 

 

 

 

Giełda Pracy będzie doskonałą okazją do poznania aktualnych ofert pracy w przedsiębiorstwach działających w różnorodnych branżach. Wielką
zaletą giełdy będzie możliwość nawiązania bezpośredniego
kontaktu osób poszukujących pracy, praktyki lub stażu z pracodawcami
w warunkach mniej formalnych niż podczas standardowej rozmowy
kwalifikacyjnej. Organizując Giełdę pracy chcemy pokazać, że istnieją pracodawcy,
dla których osoby z niepełnosprawnościami mogą stać się
pełnosprawnymi pracownikami. Państwa pomoc w dotarciu do jak
największej liczby adresatów wydarzenia będzie dla nas niezwykle

cenna.