Zespół taneczny „RYTM”

W szkole działa prowadzony we współpracy z MDK zespół taneczny „Rytm.” Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczą w nich chętni uczniowie ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W bieżącym roku szkolnym tancerze pracują w dwóch grupach. Zajęcia odbywają się w piątki i są prowadzone przez instruktorów MDK: nauczyciela – terapeutę panią Annę Łuka oraz muzyka i akompaniatora pana Ryszarda Hołubowskiego. Zajęcia obejmują ćwiczenia warsztatowe, pracę nad układami choreograficznymi oraz pokazy i występy na ogólnoszkolnych imprezach okolicznościowych. Instruktorzy MDK współpracują z nauczycielem ZS. im. UNICEF w Rzeszowie panią Aliną Ciechanowską, która od lat sprawuje opiekę na zespołem tanecznym.

W pierwszym półroczu zespół prezentował tańce narodowe: „Krakowiaka” i „Poloneza” oraz pracował nad nowym układem tańca nowoczesnego

Zespół „Rytm”wystąpił w czasie uroczystości z okazji Dania Edukacji Narodowej, 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, na ogólnoszkolnej Imprezie Mikołajkowej, w Jasełkach oraz w czasie szkolnych obchodów Dnia Babci i Dziadka.