Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Rok szkolny 2021/2022

 

 

Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim I etap edukacyjny, rok szkolny 2021/2022

 

Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim II etap edukacyjny, rok szkolny 2021/2022

 

 

Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Rok szkolny 2021/2022

 

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW/ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA KLASY I AS ZAWÓD: OGRODNIK

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW/ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA KLASY I CS I I KS ZAWÓD: KUCHARZ

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW/ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA KLASY II AS ZAWÓD: OGRODNIK

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW/ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA KLASY II BS ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

 ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW/ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA KLASY II CS ZAWÓD: KUCHARZ

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

 ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW/ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA KLASY II CS ZAWÓD: STOLARZ

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

 ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW/ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA KLASY III AG ZAWÓD: OGRODNIK

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW/ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA KLASY III CG ZAWÓD: KUCHARZ

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW/ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA KLASY III GG ZAWÓD:OGRODNIK

W ROKU SZKOLNYM 2021/22