Trochę historii

     Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nieprzetarty Szlak powstał w marcu 1958 roku. Drużyny Nieprzetartego Szlaku działają w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Odznaką „NS” jest wschodzące słoneczko. Harcerze „NS” są pełnoprawnymi członkami Związku Harcerstwa Polskiego, noszą te same mundury, zdobywają sprawności i stopnie, starają się realizować ten sam program i zadania, co harcerze działający w innych drużynach.

     6 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Słoneczniki” działa w naszej szkole od września 2010 roku. Założycielkami drużyny były Anna Kurowska i Magdalena Borkowska obecnie Wojnowska. Drużyna liczyła wówczas 8 harcerek. W 2012 r. harcerze otrzymali najpierw chusty i pierścienie a później mundury. Od powstania drużyny jej skład stale zmieniał się bowiem wraz z ukończeniem szkoły harcerze opuszczali również naszą drużynę.  Pozostało wiele wspomnień, wspólnych działań, zbiórek, zlotów.

Działania drużyny w 1 półroczu roku szkolnym 2021/22

    Obecnie drużyna liczy 10 osób, zarówno harcerek jak i harcerzy. W pierwszym półroczu  roku szkolnego 2021/22 drużyna podjęła różne działania:      
  - wzięła udział w Akcji Bohateron czyli w akcji wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich     

 - prowadziła zbiórkę odzieży, w ramach Akcji Ubrania do Oddania, a uzyskane w ten sposób pieniądze zostały przekazane na potrzeby Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci   

- harcerze posadzili na terenie szkoły drzewo

- zorganizowali w szkole zbiórkę zniczy na Cmentarz Łyczakowski

- koordynują zbiórkę nakrętek, które są przekazywane na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci

-  harcerze zorganizowali w drużynie Mikołajki

- wykonali kartki świąteczne dla dzieci z hospicjum

- przekazali Światło Betlejemskie dyrekcji i społeczności naszej szkoły oraz uczestnikom ŚDS przy ul. Ofiar Katynia 1, wzięli udział w harcerskim kolędowaniu

W tym półroczu, ze względu na sytuację związaną z pandemią, większość zbiórek  odbywała się on-line.

                                                                                                                        Czuwaj

 

harcerze2