SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ I SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Klasy 1 – 3

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie SZKOŁA PODSTAWOWA dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Klasy 1-3

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM klasy 4-8

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM, KL.4-8

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi