Witamy w roku szkolnym 2017/2018


 

  

      Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie jest placówką stworzoną dla potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Proces edukacyjny w szkole przebiega w małych grupach - klasy liczą od 4 do 8 uczniów lub od 10 do 16  w zależności od stopnia niepełnosprawności. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w jeszcze mniejszych zespołach liczących od 2 do 4 osób. Dzięki takiej organizacji pracy możliwe jest maksymalne zindywidualizowanie  podejścia do ucznia oraz udzielanie mu wieloaspektowej pomocy przez cały zespół nauczycieli.

 

      


Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół

im. UNICEF w Rzeszowie? - więcej informacji

znajdą Państwo

tutaj...

 

 

Jeśli obserwujecie Państwo u swojego dziecka trudności  w zachowaniu, komunikowaniu się oraz relacjach społecznych, charakterystyczne dla spektrum autyzmu oraz zastanawiacie się nad miejscem edukacji i terapii dla niego, zachęcamy do zapoznania się z ofertą

ZS im. UNICEF w Rzeszowie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Statystyki strony liczymy od: 22.03.13
 
 
                           
Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78