Dyrektor Szkoły informuje, że w związku z przekształceniem prowadzonego strajku w strajk rotacyjny od dnia 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w szkole zgodnie z planem.
 
 

 
 
 
Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie jest placówką stworzoną dla potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Proces edukacyjny w szkole przebiega w małych grupach - klasy liczą od 4 do 8 uczniów lub od 10 do 16 w zależności od orzeczenia o kształceniu specjalnym wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 
Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w jeszcze mniejszych zespołach liczących od 2 do 4 osób. Dzięki takiej organizacji pracy możliwe jest maksymalne zindywidualizowanie  podejścia do ucznia oraz udzielanie mu wieloaspektowej pomocy przez cały zespół nauczycieli.
 
Szkoła prowadzi nabór w sposób ciągły.
 
 
 
 
 
Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą
Login
http://www.rzeszow.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78