Zamówienia poniżej 30 000 euro
Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu treningu słuchowego metodą Tomatis.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu treningu umiejętności prospołecznych.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu treningu funkcji wzrokowych.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu wspomagania rozwoju mowy.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu treningu funkcji poznawczych.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu treningu funkcji słuchowych.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z  zakresu terapii dźwiękiem.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu stymulacji rozwoju dziecka metodą behawioralną.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu stymulacji rozwoju dziecka.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu rehabilitacji ruchowej.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu kształtowania umiejętności społecznych.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu z zakresu kształtowania mowy.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu kształtowania umiejętności społecznych dzieci z autyzmem.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu zajęć ruchowych.
więcej

Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z zakresu ćwiczeń integrujących zmysły.
więcej

1 2
Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78