Wizyta delegacji z Bielefeldu - miasta partnerskiego Rzeszowa
 Projekt finansowany  przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży 
 
 


Wizyta delegacji z Bielefeldu - miasta partnerskiego Rzeszowa

 

W dniach 11-15 kwietnia 2016r. szkoła gościła uczniów i nauczycieli z Bielefeld pod kierunkiem Dyrektora Mamre - Patmos - Schule Pana Klausa Bunte.

Przygotowaliśmy program, którego celem było zapoznanie delegacji z Rzeszowem                  i naszą szkołą. Zaplanowano zwiedzanie Łańcuta i wyprawę do Medyni Głogowskiej. Uczniowie ZS UNICEF prezentowali swoje umiejętności artystyczne w programie ,,Piękna nasza Polska cała" - gdzie przedstawiono regiony Polski w pięknych strojach ludowych poprzez taniec, piosenkę, recytację. Duże wrażenie na gościach zrobiła mapa Polski z zaznaczonymi regionami, wykonana przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela.

Uczniowie z Bielefeldu zaprosili uczestników do zabawy piosenką, której treść mówiła o potrzebie połączenia szkół poprzez symboliczny most.

W spotkaniu uczestniczył Pan Prezydent Henryk Wolicki,  który podkreślił znaczenie    i potrzebę tego rodzaju  międzynarodowych spotkań nauczycieli i uczniów.

Należy dodać  że delegacja ZS UNICEF już trzykrotnie odwiedziła Bielefeld.

Ta wizyta zmobilizowała całą społeczność Szkoły do różnych pomysłów: powstała galeria obrazów najważniejszych miejsc w Rzeszowie, uczniowie przygotowali pamiątkowe upominki ceramiczne, uczniowie kierunku kucharz pod opieką nauczycieli przygotowali posiłki,  które zyskały opinię ,,Kitchen Perfect".

Dziś na apelu podsumowaliśmy tę wizytę jako bardzo ważne, rozwojowe wydarzenie dla Szkoły.


Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78