Spotkanie integracyjne uczniów szkoły Mamre-Patmos-Schule - Bielefeld ze społecznością szkolną ZSS im. UNICEF w dniu 24.04.2017r.
 Projekt finansowany  przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży 
 
 
 
W dniach 24.04.2017 – 28.04.2017 na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół

im. UNICEF mamy przyjemność gościć w naszej szkole delegację nauczycieli i uczniów z  z Bielefeldu - miasta partnerskiego Rzeszowa. W dniu 24.04.2017 w ramach powitalnego spotkania integracyjnego nasze szkolne gwiazdy zaprezentowały umiejętności taneczne i wokalne. Nie zabrakło wspólnych zabaw integracyjnych, podczas których zaproszeni goście oraz uczniowie naszej Szkoły znakomicie się bawili. Kończąc spotkanie integracyjne Pani Dyrektor Stanisława Gilewicz zaprosiła miłych gości do jutrzejszego zwiedzenia najpiękniejszego regionu Polski – Bieszczad.

 


Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78