Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie

Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie.


Zespół taneczny „RYTM”

W szkole działa prowadzony we współpracy z MDK zespół taneczny „Rytm.” Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczą w nich chętni uczniowie ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W bieżącym roku szkolnym tancerze pracują w dwóch grupach. Zajęcia odbywają się w piątki i są prowadzone przez instruktorów MDK: nauczyciela – terapeutę panią Annę Łuka oraz muzyka i akompaniatora pana Ryszarda Hołubowskiego. Zajęcia obejmują ćwiczenia warsztatowe, pracę nad układami choreograficznymi oraz pokazy i występy na ogólnoszkolnych imprezach okolicznościowych. Instruktorzy MDK współpracują z nauczycielem ZS. im. UNICEF w Rzeszowie panią Aliną Ciechanowską, która od lat sprawuje opiekę na zespołem tanecznym.

W pierwszym półroczu zespół prezentował tańce narodowe: „Krakowiaka” i „Poloneza” oraz pracował nad nowym układem tańca nowoczesnego

Zespół „Rytm”wystąpił w czasie uroczystości z okazji Dania Edukacji Narodowej, 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, na ogólnoszkolnej Imprezie Mikołajkowej, w Jasełkach oraz w czasie szkolnych obchodów Dnia Babci i Dziadka.

Grupa Integracyjna „Razem”

W Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie od wielu lat prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami o charakterze arteterapii. W zajęciach tych tych licznie uczestniczą uczniowie naszej szkoły.

Grupa Integracyjna skupia dzieci i młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną, której uczestnictwo w zajęciach jest uzależnione od pomocy osób trzecich. Zakłada się, że każdej osobie niepełnosprawnej partnerować będzie rówieśnik. W tym celu utworzona została grupa Młodzieżowego Wolontariatu, której członkowie (młodzież z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studenci) pomagają w organizowaniu zajęć. Wolontariusze towarzyszą uczestnikom zajęć, wspomagają osoby niepełnosprawne, zapewniają im konieczną pomoc i opiekę.

Formy pracy i tematyka zajęć są uzależnione od zainteresowań, potrzeb, możliwości uczestników zajęć. Zajęcia obejmują różnego rodzaju gry i zabawy o charakterze integracyjnym, wspólne gry towarzyskie, świetlicowe, zajęcia plastyczne, teatralne, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, spotkania okolicznościowe.

W bieżącym roku szkolnym grupa starsza - młodzieżowa uczestniczy w zajęciach odbywających się w budynku MDK przy ulicy Osmeckiego. Młodsza grupa – dla dzieci ze szkoły podstawowej ma zajęcia na terenie ZS. im. UNICEF.


Imprezy szkolne realizowane na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie chętnie udostępnia szkole swoje podwoje.

W bieżącym roku szkolnym na scenie MDK odbyły się:

29 listopada 2018 r.

I Wojewódzki Konkurs Czytelniczy Placówek Kształcenia Specjalnego „Czytam dla mojej ojczyzny.” Uczestniczyło w nim 11 ośrodków i szkół z województwa podkarpackiego.


13 stycznia 2019 r.

W czasie 27 Finału WOŚP zorganizowanego przez sztab Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie w koncercie finałowym wystąpił nasz uczeń Norbert Tomaka.


Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78