Szkolna Drużyna harcerska
Nasza drużyna po raz trzeci wzięła udział w kampanii wysyłając kartki do wybranych powstańców.
więcej

 Wielka Zbiórka Książek to coroczna kampania społeczna 
więcej

Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78