Aktualności z dnia 19.12.2012 TVP Rzeszów

Drużynowa Anna Kurowska wraz z druhami
Mateuszem oraz Marcinem składają życzenia oraz 
przekazują światełko widzom Aktualności.

 

Link ( kliknij aby oglądać bezpośrenio z youtube)

 

 
 nasi uczniowie pojawiaja się w 14 min filmu

Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78