Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół
im. UNICEF w Rzeszowie?

 

1. Poziom nauczania jest dostosowany do rzeczywistych, indywidualnych możliwości każdego ucznia / IPET /.

2. Nauka w naszej szkole pozwala zdobyć zawód i przygotować się do bycia użytecznym dla społeczeństwa w dorosłym życiu.

3. Szkoła zapewnia szeroką ofertę zajęć rewalidacyjnych /np. logopedia, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, Biofeedback, Tomatis, socjoterapia, dogoterapia, zajęcia z tyflopedagogiem czy surdopedagogiem/, dzięki którym każde dziecko może być usprawniane stosownie do swych potrzeb i możliwości.

4. W szkole działa wiele kół zainteresowań oraz zespołów i grup artystycznych /np. Teatr "Nadzieja", Zespół taneczny "Iskierki", Koło tańca towarzyskiego "Razem", Zespół rytmiczno - taneczny "Rytm", Zespół "Świetliki", Koło "Promyk", Szkolny Klub Sportowy, Koło religijne "Oaza", kółka przedmiotowe: literackie, matematyczne, plastyczne, historyczne, informatyczne oraz koło recytatorskie czy zespół wokalny/. Dzięki pracy w tych kołach uczniowie mogą rozwijać swe talenty oraz doświadczać sukcesów tak ważnych dla dobrego myślenia o sobie i prawidłowego rozwoju osobowości.

5. Rodzice mogą liczyć na wsparcie zarówno wychowawcze /pedagog i psychologowie szkolni oraz zaangażowani wychowawcy/, jak też materialne / bezpłatne podręczniki, bezpłatny dojazd do szkoły, pomoc w refundacji posiłków, itp./.

6. Uczniowie w naszej szkole mają okazję do nawiązania przyjaźni z rówieśnikami. W klasie mogą spotkać nie tylko uczniów lepszych od siebie /jak to bywa w szkołach masowych/, ale też równych sobie /podobnych/ oraz słabszych od siebie. Poprzez porównywanie siebie na takim tle łatwo mogą zauważyć, że nareszcie nie są najsłabsi, że wiele potrafią i mogą uwierzyć w siebie.

Szkoła specjalna nie tylko usprawnia i wspiera rozwój intelektualny ucznia, ale też jest środowiskiem sprzyjającym jego prawidłowemu rozwojowi emocjonalnemu. Każde dziecko chce być dobre - w maszej szkole ma okazję by zacząć tak o sobie myśleć.

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78