Zajęcia z terapii ruchowej
W naszej szkole w ramach rewalidacji indywidualnej prowadzone są  zajęcia z zakresu terapii ruchowej. Zajęcia odbywają się w nowej, specjalnie przystosowanej sali. W terapii uczestniczą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności ruchowej oraz dzieci, które okazały skierowania od lekarza zgodnie z potrzebą. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb ucznia, tak by przygotować dla niego korzystny i optymalny zestaw ćwiczeń. Uczestnikami terapii są uczniowie całego Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej, Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Celem terapii ruchowej jest poprawa sprawności fizycznej oraz w jak najwyższym stopniu usamodzielnienie uczniów, uwzględniając ich możliwości ruchowe, rodzaj schorzenia i stan psychofizyczny.

Metody i techniki pracy:

•    masaż leczniczy- elementy.
•    ćwiczenia wspomagane
•    ćwiczenia stosowane w metodzie PNF
•    ćwiczenia bierne
•    ćwiczenia czynno-bierne
•    ćwiczenia korekcyjne
•    gry i zabawy ruchowe
 
Miła i wesoła atmosfera na zajęciach  uzupełniona w  profesjonalizm i pozwala osiągać świetne rezultaty.
 
 

Login
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78