Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek
w województwie podkarpackim
 

MEN przygotowało dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców pakiet materiałów informacyjnych o reformie na specjalnie dedykowanej stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl.

 

Obowiązkiem dyrektorów jest pomóc poszczególnym organom szkoły dotrzeć do informacji.

Rodzice, Rady Szkoły i Rady  Rodziców powinny znaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości – także poprzez strony internetowe MEN, Kuratorium Oświaty.

Na Państwa stronach internetowych powinny być odnośniki:

- pierwszy do strony Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – link do informacji o reformie edukacji,

- drugi do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej - serwis: reforma edukacji - http://reformaedukacji.men.gov.pl

 

Podkarpacki Kurator Oświaty 
Małgorzata Rauch

Login
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.koweziu.edu.pl/
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78