Zebranie Rady Rodziców
 
Zebranie Rady Rodziców
 
 
Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF zaprasza trójki klasowe rodziców na zebranie, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 roku o godzinie 15:00 (czwartek) w sali nr B13.

 
W imieniu Prezydium
Przewodniczący Rady Rodziców
Stanisław Skiba

Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78