DARCZYŃCY i SPONSORZY SZKOŁY
 
"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek…"
Jan Paweł II
 
RADA RODZICÓW ORAZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY WYRAŻAJĄ WDZIĘCZNOŚĆ ZA ŻYCZLIWE, OFIARNE I BEZINTERESOWNE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY. PODJĘTA PRZEZ PAŃSTWA INICJATYWA POMOCY NASZEJ SZKOLE STANOWI CENNĄ POMOC W REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, OPIEKUŃCZYCH ORAZ WYCHOWAWCZYCH
 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78