Szkoła Podstawowa

             Szkoła podstawowa to jeden z najważniejszych etapów edukacji, którego celem jest łagodne wprowadzenie uczniów....
więcej

           Przyjmujemy dzieci, które posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz ....
więcej

Login
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78