Przedszkole
Nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych...
więcej

Do Przedszkola Specjalnego nr 30 w Rzeszowie przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 8 lat..
więcej

MEDOTY PRACY I RODZAJE ZAJĘĆ

więcej

Zespół Szkół im. UNICEF w Rzeszowie...
więcej

Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78