LOGOPEDIA
 
(po otwarciu dokumentu, można go wydrukować klikając w ikonkę drukarki w prawym górnym rogu)
 
Ćwiczenia z logopedii dla klasy 2 AS:
 
 
Ćwiczenia logopedyczne dla klasy 2 DS (18.03.2020):
 

Login
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78