Drodzy uczniowie i rodzice - rozwiązywanie zadań zamieszczanych na tej stronie jest całkowicie DOBROWOLNE.
 
 
 
Propozycje świetlicy szkolnej
 
Zerówka - roczne przygotowanie przedszkolne
 
Edukacja Wczesnoszkolna
 
Szkoła Podstawowa
klasy 4-8 (L)

 
Szkoła Podstawowa
klasy 1-8 (Um. i Zn.)
 
Szkoła Branżowa I Stopnia
 
Szkoła Przysposabiająca
do Pracy
 
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
 
Biblioteka
 
Zajęcia rewalidacyjne
 
UWAGI:
 
1. Materiały edukacyjne dla klas 1lg i 2DZ będą przesyłane bezpośrednio na e-maile uczniów i rodziców.
Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78