Historia z Kroniki Szkoły
więcej

Materiały z archiwum szkoły jak również prywatne listy naszej koleżanki Pani Marii Woźny.
więcej

Część artystyczna uroczystości 60 lecia powstania szkoły.
więcej

1982 - 1983
więcej

1983 - 1984
więcej

1984 - 1986
więcej

Login
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78