K O M U N I K A T

Dyrekcja Szkoły przypomina, że:

  • od 23.12.2019 r. do 31.12.2019 r. trwa przerwa świąteczna
  • 2 i 3 stycznia 2020 r. to  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZSS im. UNICEF
  • od 13.01.2020 r. do 24.01.2020 r. trwają ferie zimowe.Login
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78