OFERTA SZKOLEŃ PROFILAKTYCZNYCH ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE
Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie
ul. Kochanowskiego 17, 35 – 201, tel. 017 85 81 181

przy współpracy ZSS im. UNICEF w Rzeszowie

w roku szkolnym 2019/2020 proponuje RODZICOM

WYSOKOSPECJALISTYCZNE SZKOLENIA PROFILAKTYCZNE ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PRZECIWDZIAŁAJĄCE UZALEŻNIENIU SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY

o poniższej tematyce:


„WYCHOWUJĘ SWOJE DZIECKO: KARA I NAGRODA W WYCHOWANIU” warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze,

„MOJE DZIECKO W SIECI – WIEM JAK JE CHRONIĆ” warsztaty zwiększające wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,

„REAGUJĘ NA PRZEMOC – NIE PRZEMOCY” warsztaty zwiększające świadomość na temat przemocy i rozwijające umiejętności konstruktywnego reagowania w sytuacji doświadczania i reagowania na przemoc,

„CHRONIĘ DZIECKO – STOP UZALEŻNIENIOM”  warsztaty mające na celu przeciwdziałanie spożywania substancji psychoaktywnych w tym alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, nikotyny wśród dzieci i młodzieży,

„ZNAM POTRZEBY ROZWOJOWE DZIECKA” warsztaty rozwijające umiejętności rozpoznawania potrzeb dziecka w odniesieniu do okresu rozwojowego.Liczba rodziców uczestniczących w warsztatach - minimum 10 osób.
Czas trwania warsztatów – to minimum 2 godziny lekcyjne.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z psychologiem szkolnym p. Iwoną Kaszowską – Bełz (tel. 17 748 31 75 – gabinet psychologa). Zapraszamy do skorzystania z oferty CLU

Dyrekcja Szkoły ZSS im. UNICEF 

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78