Informacja o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020
 
Dyrekcja Szkoły informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 będą:

2.01.2020 r.
3.01.2020 r.
12.06.2020 r.

Login
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78