Komunikat - zmiana Inspektora Ochrony Danych w ZS im. UNICEF
 
 

Komunikat - zmiana Inspektora Ochrony Danych w ZS im. UNICEF

Zgodnie z Zarządzeniem Nr VIII/1985/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych, od dnia 03.12.2018 r. funkcję  Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie pełni pan Tomasz Bodziony, adres e-mail: iod3@erzeszow.pl.


Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78