RADA RODZICÓW - KOMUNIKAT W SPRAWIE PROPOZYCJI ZMIAN W REGULAMINIE

W zakładce Rada Rodziców na stronie Szkoły umieszczony został link do dokumentu pt. "Propozycje zmian w regulaminie których przyjęcie planowane jest na dzień zebrania Rady Rodziców w dniu 12 luty 2018 r."

Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78