Konferencja Szkoleniowo-Metodyczna „KOMUNIKACJA WERBALNA I POZAWERBALNA W NARCIARSTWIE ADAPTOWANYM”

W dniu 27 września 2019 roku w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo - Metodyczna „KOMUNIKACJA WERBALNA I POZAWERBALNA W NARCIARSTWIE ADAPTOWANYM”.

Organizatorami wydarzenia była Komisja narciarstwa adaptowanego Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie oraz rzeszowska Szkoła Pływania i Narciarstwa GB Sport.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Polski Komitet Paraolimpijski. Gośćmi specjalnymi byli Małgorzata Tlałka‑Długosz oraz Rafał Wilk.

Celem konferencji było zapoznanie z problematyką uczenia się i nauczania narciarstwa adaptowanego osób niewidomych i niedowidzących, niedosłyszących i głuchych, z dysfunkcją układu ruchu, niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

W Konferencji udział wzięło ponad 100 osób, członków Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Instruktorów MEN oraz nauczycieli i wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością.

W części praktycznej Konferencji brali udział uczniowie i nauczyciele- trenerzy sekcji narciarskiej ZS SKI TEAM działającej przy ZSS im. UNICEF w Rzeszowie oraz zawodnicy i trenerzy fundacji Handicap Zakopane.

Wydano materiały pokonferencyjne w formie poradnika dla instruktorów narciarstwa pracujących z osobami z różnym rodzajem niepełnosprawności. Poradnik dostępny jest w bibliotece szkolnej ZSS.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.
 
 

Login
http://www.rzeszow.pl
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78