„Przygody Kota Ciepłosława”
 

W okresie od października 2020 r. do lutego 2021 r. w klasach 1-3 SP ZSS im. UNICEF w Rzeszowie przeprowadzono projekt edukacyjny „Przygody Kota Ciepłosława” przygotowany przez PGE Energia Ciepła S.A. pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Miał on na celu budowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych dzieci oraz poszerzanie wiedzy na temat ciepła, sposobu jego wytwarzania oraz możliwości oszczędzania.

W ramach programu edukacyjnego w sposób zabawny i dostosowany do wieku dzieci przekazano wiedzę o tym, jak powstaje ciepło w procesie wysokosprawnej kogeneracji i jak dociera ono do domowego kaloryfera. Pokazano również zalety i przewagę ekologiczną ciepła sieciowego nad tradycyjnymi źródłami. Na stronie internetowej projektu dostępne były edukacyjne filmy animowane oraz gry dydaktyczne, które pomagały uczniom utrwalać zdobytą na zajęciach wiedzę.

Po zakończeniu projektu edukacyjnego, chętne klasy wzięły udział w konkursie plastycznym „Przygody Kota Ciepłosława”, który zakładał sworznie komiksu o tematyce poruszanej na zajęciach.

Na etapie szkolnym konkursu jury przyznało następujące nagrody:

  1. I miejsce – klasa 3DS

  2. II miejsce – klasa 2Bs

  3. III miejsce – klasa 2 Es

  4. Wyróżnienie – klasa 1Js, 3As

Zwycięska praca będzie reprezentować naszą szkołę na etapie ogólnopolskim konkursu Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 12 marca 2021roku.


Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78