Projekt "Lekcje ciepła".

„Lekcje ciepła”. O cieple systemowym

W Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie w ramach kontynuowania projektu „Lekcja ciepła” przeprowadzono cykl ekologicznych zajęć edukacyjnych o cieple i energii.

W oparciu o opracowane konspekty zajęć uczniowie mogli dowiedzieć się jak ogrzewali się ludzie w dawnych czasach – zaczynając od epoki kamienia łupanego i krzesania ognia metodą pierwotną poprzez średniowieczna zamki aż po czasy współczesne. Uczniowie poznali zasady działania elektrociepłowni. Dowiedzieli skąd bierze się ciepło w kaloryferach oraz ciepła woda w kranach. Jakich surowców używa się do produkcji ciepła. Poznali różne sposoby ogrzewania. Potrafią wskazać, które z nich zapobiegają powstawaniu smogu.
 
Ponadto uczniowie poznali różnice między ciepłownią, elektrociepłownią oraz elektrownią. Potrafią wymienić odnawialne i nieodnawialne źródła energii i wskazać różnice między nimi. Wyjaśniają zjawisko smogu, tłumaczą pojęcie zanieczyszczeń powietrza.

Wymienione zagadnienia zostały omówione na lekcjach przyrody w klasie czwartej oraz na zajęciach wychowawczych i zajęciach z informatyki w klasach starszych. Dużą pomocą i wielką atrakcją do realizowanej tematyki były książeczki z serii „Czerwony Kapturek w mieście”, bogato ilustrowane, ukazujące tematykę zanieczyszczeń powietrza, ekologicznych źródeł energii oraz oszczędności ciepła w sposób bardzo przyjazny dla młodego człowieka.
Wsparciem były również materiały multimedialne ukazujące wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.
 
Uczniowie poznali różnicę gdy zanieczyszczenia emitowane są wysoko, a gdy emitowane są nisko. Jak walczyć z substancjami, które są zawarte w smogu i mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Wzbogacali wiedzę ekologiczną, właściwego postępowania w celu ochrony środowiska dla nas samych i przyszłych pokoleń.
 
Koordynator projektu
mgr Jolanta Pazin
 
 Login
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78