Narodowe Czytanie "Balladyny" w naszej Szkole..

W dniach 7.-11.09.2020 w naszej szkole odbyła się akcja Narodowego Czytania "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Na lekcjach języka polskiego uczniowie zapoznali się z treścią dramatu oraz toczyli burzliwe dyskusje nad istotą dobra i zła. Klasy szkoły podstawowej przygotowały prace plastyczne inspirowane lekturą. Efekty można podziwiać na wystawie w holu szkoły. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom zaangażowanym w akcję.
 
 

Login
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.rzeszow.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78